START: 18:30

Formularz weryfikacyjny

FED – Transmisja LIVE 29.04.2020

PC-PL-102163


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., w celu przekazywania informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim.

  Administrator danych osobowych - Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą - ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Adres e-mail: info.waw@boehringer-ingelheim.com; telefon: +48 22 699 0 699

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
  iod.waw@boehringer-ingelheim.com.

  Zgody marketingowe
  Zgadzam się na otrzymywanie od Boehringer Ingelheim Sp. z o. o., informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim, przekazywanych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, również z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, drogą:

  Rozmowa telefoniczna:

  SMS/MMS:

  Wiadomości email: