Pytanie 1
Przed kwalifikacją chorej do leczenia systemowego konieczna jest:
Pytanie 2
Propozycje dalszego postepowania:
Pytanie 3
Jakie dalsze postępowanie?
Pytanie 4
Kwalifikacja do leczenia systemowego: