Ankieta dla uczestników – Kampania Multichannel „Postępowanie z pacjentem diabetologicznym w dobie koronawirusa SARS CoV-2”:


  12345


  • Wykłady
  12345

  • Dobór wykładowców
  12345

  • Częstotliwość
  12345

  • Komunikacja
  12345


  • Wykład prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
  „Koronawirus informacje ogólne. Aktualne doniesienia”
  12345

  Postępowanie z pacjentem zakażonym koronawirusem lub chorym na COVID-19
  12345

  • Wykład prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
  „Jaki wpływ może mieć zagrożenie zakażeniem koronawirusem i zachorowanie na COVID-19 u pacjentów diabetologicznych”
  12345

  • Wykład prof. dr hab. n. med. Marlena Broncel
  „Jak leczyć, modyfikować leczenie w przypadku zagrożenia zakażenia koronawirusem i zachorowanie na COVID-19 u pacjentów diabetologicznych; Interakcje lekowe
  12345

  • Wykład prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
  „Jak postępować z pacjentami diabetologicznymi w przypadku powikłań”
  12345

  • Wykład prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
  „Leczenie pacjentów z CT2 w świetle aktualnych wytycznych. Algorytm postępowania”
  12345

  Sytuacja bieżąca pacjentów diabetologicznych zakażonych koronawirusem
  12345

  • Wykład prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
  „Pacjent z cukrzycą i chorobami nerek w obliczu zagrożenia koronawirusem”
  12345


  12345


  PC-PL-101329