POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM DIABETOLOGICZNYM
W DOBIE KORONAWIRUSA SARS-CoV-2