Prof. dr hab. n. med.

Paweł Śliwiński

Kierownik II Kliniki Chorób Płuc
Instytutu Gruźlicy w Warszawie

Prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Kuziemski

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne;
Klinika Alergologii i Pneumonologii

Prof. dr hab. n. med.
Adam Barczyk

 

Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii,
Wydziału Lekarskiego w Katowicach ŚUM

 

Prof. dr hab. n. med.
Adam Antczak

Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej
i Onkologicznej; Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

 

Dr hab. n. med.
Barbara Kuźnar-Kamińska

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii
i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu

 

Dr hab. n. med.
Marta Maskey-Warzęchowska

Katedra i Klinika chorób Wewnętrznych,
Pneumonologii i Alergologii UM w Warszawie

 

 

Dr n. med.
Joanna Miłkowska-Dymanowska

Klinika Pneumonologii,
Katedra Chorób Wewnętrznych UM w Łodzi

 

Dr n. med.
Krzysztof Wytrychowski

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Pneumonologii i Alergologii UM we Wrocławiu

 

Lek.
Magdalena Klimczak

Oddział Kliniczny Pulmonologii
i Alergologii USK 1 w Łodzi

 

Mec.
Wojciech Wojtal