*Administratorem Twoich danych osobowych w związku z rejestracją w ,,10 Jubileuszowej Krajowej Konferencji Chiesi 2021 – edycja cyfrowa” jest Chiesi Poland Sp. z o.o. Szczegółowe zasady na jakich Administrator będzie przetwarzał dane osobowe znajdują się tutaj.*


    Konferencja wirtualna jest przeznaczona wyłącznie dla przedstawicieli zawodów medycznych uprawnionych do wystawiania recept (osób uprawnionych do odbioru reklamy produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty).
    Jeśli nie są Państwo uprawnieni do wystawiania recept, Państwa udział w Konferencji wirtualnej i dostęp do niektórych treści zamieszczonych w Serwisie internetowym www.konferencja.chiesi.pl będzie niemożliwy. Uprzejmie prosimy o opuszczenie Serwisu internetowego.
    Uczestnik Konferencji wirtualnej zobowiązuje się do korzystania z niniejszego Serwisu internetowego i uczestniczenia w Konferencji wirtualnej w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
    Organizator Konferencji wirtualnej - Chiesi Poland Sp. z o.o. posiada prawa autorskie majątkowe lub licencje do materiałów wykorzystywanych w trakcie Konferencji wirtualnej i w związku z nią. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne udostępnianie lub odtwarzanie otrzymanych, udostępnionych lub prezentowanych materiałów - bez uprzedniej pisemnej zgody Chiesi Poland Sp. z o.o. - jest zabronione.
    Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Konferencji wirtualnej. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu zapisu przebiegu Konferencji wirtualnej oraz jakiegokolwiek innego udostępniania zapisu przebiegu Konferencji wirtualnej osobom trzecim.