ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

CHIESI POLAND SP. Z O.O.
Adres: al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

TEL: +48 22 620 14 21
FAX: +48 22 652 37 79
E-mail: info-pl@chiesi.com
NIP: 527-24-56-136
REGON: 015889708
KRS: 0000223692

Wysokość Kapitału Zakładowego: 14.000.000 zł

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ORGANIZATOR WYKONAWCZY

90 Consulting Sp. z o. o.
ul. Bagatela 10/28, 00-585 Warszawa

Telefon: +48 690 902 989
E-mail: konferencja@90consulting.pl